DERNEKÇİLİK

Özlem Ö.VURAL

DERNEKÇİLİK
 
Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan STK’lar (Dernekler) günümüzde toplum yararına çalışan, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, kar amacı gütmeyen, devletten ayrı hareket edebilen, temsil ettiği toplumun ve bireylerin ortak amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için kamuoyu oluşturmak suretiyle siyasal iradeyi etkileyebilen bir teşkilatlanma türüdür ve Dernekler en yaygın sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşlarının başlıca işlevlerinden birisi, kamuoyu oluşturma yoluyla, temsil ettiği toplumun ve bireylerin taleplerinin dile getirilmesine ve dikkate alınmasına yardımcı olmaktır. Hemşerilerinin ve üyelerinin siyasal ve bürokratik işlemlerde bir yerlere gelmesi için mücadele veren bir baskı unsurudur.
 
Sivil Toplum Kuruluşları, çoğulcu bir toplum yapısının sağlanmasında etkin bir görev üstlenirler. Sivil toplum kuruluşları temel bazda projeler üretmek, bu projelere kaynak bulmak ve aktarımını sağlamak, uygulamaya geçirerek eğitim, sosyal refah ve istihdam konularında sorumluluk üstlenmektedir. 
 
STK’ların amacı, küstürmek değil, küskünlerin barışmasına etki ederek sosyal barışı sağlamaktır. Temsil ettiği toplumun ve bireylerin sevinçli ve acılı günlerinde yanında bulunmak, sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olmaktır. Gerektiğinde toplumu adına taraf olmaktır. Doğrunun yanında yanlışın karşısında olmaktır. Kısaca sivil toplum kuruluşları vizyonu olan kişiler tarafından bir misyonu temsil etmektir.
 
STK’lar müspet hareket etmelidir. Yani her kurum ve dernek kendi amacını gerçekleştirirken başkalarının eksik ve noksanlıkları ile meşgul olmamalıdırlar. Kendisini ifade etmeli ve kendi amacını en iyi şekilde gerçekleştirme hedefine yönelmelidir. STK’lar kendi meselelerini haklı, daha güzel ve daha iyi görmeli ve bunu anlatmalıdır; ama başkalarının meselelerinin yanlışlığını kendi meselesinin haklılığına gerekçe yapmamalıdır. Bunları yaparken başka STK’ların da payandası olmamalıdır.
 
Dernekler temsil ettiği toplumun ortak çıkarları için başka gönüllü kuruluşlar ile işbirliğine daima açık olmalıdır. Asgarî müştereklerde bir araya gelmelidirler. STK’lar çıkar gruplarına asla fırsat vermemeli ve çıkar peşinde koşmamalıdır. Dernekler, Vakıflar ve Federasyonlar bireyselliği değil, kurumsallığı öne çıkarmalıdır. Kurumların ve kurumsal yapıların öne çıktığı bir dünyada bireyi öne çıkaran bir anlayış ile hareket etmemelidir. Kurumun bireyleri olmalı, ama bireye bağlı kurumlar olmamalıdır. Önce kurum sonra birey olmalıdır.
 
Ordu ve ilçelerine bakıldığında bu manada en etkin dernekçilik İstanbul’da Mesudiyeliler tarafından yapılmaktadır. Mesudiye’mizde STK adına ne varsa hepsi mevcuttur. 1 Federasyonumuz, 100 civarında Derneğimiz, 2 Vakfımız, 1 Spor Kulübümüz ve diğer etkenlerimiz bulunmaktadır. Olabildiğince etkin olabilecek STK’ya sahibiz. Hakkıyla dernekçilik yapan, üyesine ve memleketine hizmet eden bir anlayışla hareket eden STK’lara sahibiz. Bununla hem gurur duyuyoruz hem de üzülüyoruz. Hem nüfus, hem de STK olarak kalabalık olmamıza rağmen siyasi yapıya etkimiz bir o kadar düşük olmuştur. Bunun başlıca nedenlerinden birisi hemşerilerimizin kendilerini siyaset arenasında fazla göstermemeleri ve siyasetin içinde olmamalarıdır. Hangi siyasi partinin görüşüne sahip ise o siyasi partide aktif olmak ve gerektiğinde göreve talip olmaları gerekmektedir. 
 
Hizmetin en önemli araçlarından biri olan siyasettir. Mesudiyeli hemşerilerimizin önümüzdeki dönemlerde daha aktif siyaset yapmalarını bekliyorum. STK çalışmalarında daha verimli ve başarılı olabilmek için de derneklerimizin en iyi noktada temsil edildiği Federasyonumuza üye olmalarını temenni ediyorum. Bireysel olarak Mesudiyeliler derneğimize, köy derneklerimize, vakıflarımıza üye olalım, ama kurumsal olarak da derneklerimizin Federasyona üyeliği için gayret gösterelim. Dün geçti yarın Mesudiye'nin olsun. Mutlu, huzurlu, bereketli ve güzel günler bizleri bekliyor.
 
 
Özlem Öztekin VURAL
MESDEF Genel Başkanı
 
1 Adet Yorum İncelenmektedir. Henüz Onaylanmamıştır.

Yorum Yaz

Siz de yorum yapın
Adınız
Eposta
Yorumunuz
 
Başa Dön