MESUDYEL SANATÇILARIMIZ
S.No Ad Soyad Köyü Ünvan

Sanatçmz Tanyalm
(link verilmi olanlar)

1 Ali Özdelice Kale Ses Sanatçs  
2 Bahar Solmaz Yeilçit Ses Sanatçs < tklaynz >
3 Bülent Ylmaz Müslüm Sarca Ses Sanatçs tklaynz >
4 Canan Baaran Mahmudiye Ses anatçs < tklaynz >
5 Erdal Yldrm   Sanat Yönetmeni  
6 Erkan Tuncer M.Sarca Ses anatçs  
7 Erol Aydoan Yamurlar Bestekâr ve Ses Sanatçs < tklaynz >
8 Fatih Yaman Tavara Saz ve Ses Sanatçs < tklaynz >
9 Hürda Aydn Yeilce Ses Sanatçs < tklaynz >
10 Hüseyin Duman Zile Ses Sanatçs  
11 rfan ensoy Akkrk Ses Sanatçs < tklaynz >
12 shak Kaya Kenger(Güzle) Beste-Güfte  < tklaynz >
13 smail Baki Tuncer Müslüm Sarca Standup < tklaynz >
14 Kemal Baaran Mahmudiye Ses Sanatçs  
15 Kemal Sarkaya Kale Ses Sanatçs  
16 Kenan Baaran Mahmudiye Ses Sanatçs < tklaynz >
17 Kubilay Duman Zile Ses ve Saz Sanatçs < tklaynz >
18 Mehmet Ali Tuncer Ç.Sarca Tiyatro, Sinema ve
Televizyon Sanatçs
< tklaynz >
19 Mehmet Demir Gülpnar Ses Sanatçs  
20 Menderes Koç Çaltepe Ses Sanatçs < tklaynz >
21 Muhammet Kaya Kenger(Güzle) Ses Sanatçs  
22 Mustafa Kuzu Musal Ses Sanatçs < tklaynz >
23 Necip Aydn Gülpnar Ses ve Saz Sanatçs  
24 Necmettin Celep Badal(Üçyol) Saz Sanatçs < tklaynz >
25 Necmi Kran  Köe(Topçam) T.C.Kültür ve Turizm Bakanl
Ankara Devlet THM Korosu efi
< tklaynz >
26 Ouzuzhan Ba Erik Saz Sanatçs  
27 Orhan Önal Beyseki Ses Sanatçs  
28 Özcan Güven Göçbeyi Ses Sanatçs  
29 Özgen Aksu Yeilyurt Halk Oyunlar Hocas < tklaynz >
30 Perihan Dadr Akkrk (Topçam) Ses Sanatçs < tklaynz >
31 Sedat Ünver Çavdar Ses Sanatçs < tklaynz >
32 Sezer Özdemir Yamurlar Radyocu  
33 Sinan Gündodu Üçyol Ses Sanatçs  
34 erafet Ik Topçam Halk Oyunlar Hocas  
35 ükran Ercan Köe Radyo Programcs < tklaynz >
36 Taner Özsoy Dursunlu Ses Sanatçs  
37 Tuba Koç Çaltepe Ses Sanatçs < tklaynz >
38 Yaar Türkcan   Ses Sanatçs  
39 Yusuf Kuvanc Pnarl Ses Sanatçs < tklaynz >

 

Baa Dn