Azmi KARADUMAN
 
Azmi Karaduman; 1950 yılında Ordu / Mesudiye İlçesinin, Kışla/Kilise Mahallesinde doğdu. Aslen, Çardaklı Köyü Yazıcıoğulları sülalesinden merhum İkbal Karaduman ile Kışlacık Köyü Yağcıoğlu soyundan ve Mesudiye İlçesi mukimlerinden merhum Terzi Mıkdat Karaduman’ın altı çocuğundan ikincisi olup, evli ve üç çocuk babasıdır. 
 
Karaduman; henüz altı veya sekiz yaşları arasındayken, komşu bahçesinin göze çarpmayan bir köşesine, eski Rum kiremidi parçaları ve çamur harcından küçük kalecikler yapardı. Dahası, cep harçlıklarından biriktirmiş olduğu yüz para, beş ve on kuruşlukları hep bu kaleciklerin gizli mahzen yeri duldalıklarına saklardı. Derken, bir gün olanlar olmuştu. Şöyle ki, kendisinden yaşça büyük olan komşunun oğlu bu durumu fark etmiş ve hazineyi bulmak için kaleciği tamamen yerle bir etmişti. Çocuk Azmi bu sinsice planlanmış haksızlığı bir türlü hazmedemedi. Bir süre içten içe, uzun inci ağladı ise de, ne çare bir türlü fayda bulamadı. Bir zaman sonra kendine geldiğinde, koşarak annesine sığındı ve anasına Kalecik mağlubiyetini bir bir anlattı. Böylece ana oğul olay mahalline gittiler. Halden anlaşılan, hazine kalenin dış çeperine saklınmış olduğundan, komşu oğlu ganimeti bir türlü bulamamıştı. Sonuçta, bu duruma ama çok mu çok sevindiler.  Belki de onu çok küçük bir yaştan beri uzun yıllar boyu araştırmalara iten imgelerin ana kaynağı buradan başlamıştı. Ancak ne var ki, her ne kadar tarasa araştırsa da bile her şeyin mutlak sahibine giden asıl kaynağın ana yatağını henüz bulamadı.
 
İlk ve Ortaokul tahsilini Mesudiye ilçesinde yaptı. Bir süre sonra, Ordu Lisesine devam etti ise de, halden anlaşılan burada aradığını bulamadı. Böylece, her türlü maddi-manevi olanaklara rağmen, tahsilini gene de yarım bıraktı ve Lise eğitimini daha sonraki yıllarda tamamladı. Bir zaman sonra, güya kendi tarih ve her türlü doğa araştırmaları yüksek okulunu kurdu yalnız tek başına kendi okudu. Uzun yıllar bu okulda okumakta ise de, halen bir türlü mezun olamadı. Çünkü onun fikriyatındaki imgeler onu her seferinde, gene de tarih ve doğa araştırmalarına itekliyordu. Hal böyleyken, bu kronik hummalı hastalıktan kendini bir türlü kurtaramıyordu. Kim bilir, yüksek eğitime yönel ipte, Melet Havzasını terki diyar etseydi eğer, belki de böylesine sıradan bir kitap/ katalog/ rehber, kısacası her neyse asla olamayacaktı. Derken, 1967-1968 yıllarında, Mesudiye İlçesinin Çardaklı ve Kışlacık Köylerinde Vekil Öğretmenlik yaptı. Tabi bu arada, gene de boş durmadı. Kışlacık Köyü ve Türkköyü arasında kalan Alaca ormanlık alanları içinde, antik Alacaşehir’ in izlerini takip etti. 
 
Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1972 yılında T.C.Ziraat Bankasına memur olarak atandı. Bankanın çeşitli şubelerinde memurluktan idareciliğe kadar tam otuz yılı aşkın bir süredir çalıştı. En son Batı Karadeniz Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kısa bir dönem çalıştıktan sonra, 2002 yılı itibariyle kendi isteğiyle emekli ayrıldı.  
 
Karaduman,  İlk araştırmalara 1968 yılında henüz çok genç denebilecek bir yaştayken başladı. 1968-2009 yılları arasında toplam 155’ten fazla eski çağ yerleşmesi buldu. Gene bu zaman süreci boyunca, geç dönemlere özgü daha fazla sayıda yerleşme ve nekropol alanı tespit etti. Kısacası, diğer araştırmalar ve kitap çalışmaları halen devam ede gelmektedir… 
 
 
 
================================================================================
Öncelikle beni besleyip büyüten ve her türlü maddi-manevi değerleri öğreten;  çok değerli annem merhum İkbal Karaduman ve Melet’in Saklı Sırları-II- adılı eserimi bitirdiğim günün ertesi hakkın rahmetine kavuşan değerli babam merhum Mıkdat Karaduman’ ı rahmet ile anar, her şeyin sahibinden ruhları şad olsun dileklerimle şefaatler dilerim. Diğer yandan, bu konuda maddi -manevi yardımlarını esirgemeyen değerli kardeşlerime de daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.   A.Karaduman...
================================================================================
 
Başa Dön